Historia OSP 1894 - 1976 r.


1894 r.
W chwili obecnej nie ma oficjalnych dokumentów, potwierdzających datę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie. W momencie wybuchu II wojny światowej, dokumenty oraz sztandar zostały zakopane przez ówczesnego Komendanta i Prezesa, którzy zginęli w czasie okupacji. Poza Nimi nikt nie znał miejsca ich ukrycia i do dzisiaj nie zostały odnalezione.
Wobec takiego stanu rzeczy, na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1982 r .podjęto uchwałę, aby trzech najstarszych mieszkańców Wylatowa, którzy tu się urodzili i wychowali oraz mieli dobrą pamięć, złożyli oświadczenia przed pracownikiem Urzędu Miasta i Gminu. Zeznania przed kierownikiem Wydziału Ogólnego M i G Mogilno - Sylwestrem Kubskim złożyli: Marta Przybylska (ur. 1887r.), Maria Kaszyńska(ur. 1896r.), Antoni Zdrojewski (ur. 1897r.). Marta Przybylska oświadczyła, że mając 4 lata (rok 1891) pamiętała, że w Wylatowie, paliła się cała "ulica Chabska", w tym również Jej dom, w którym mieszkała z rodzicami. Wspominała, że ten pożar gasiła miejscowa Straż Pożarna, ponieważ Jej ojciec był strażakiem. Z kroniki parafialnej wynika, iż w roku 1892 pożar zniszczył około 40% zabudowań Wylatowa.
Biorąc pod uwagę fakt, że dziecko powinno pamiętać ważne przeżycia w wieku 6-7 lat, przyjęto datę Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie na rok 1894.


1894 - 1945 r.
Współcześnie nie są znane losy i rozwój OSP w Wylatowie, od chwili powstania straży do odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 r. Na pewno jak inne Straże Pożarne pod zaborem Pruskim, była ona ostoją polskości, ojczystej mowy i tradycji narodowych przekazywanych z pokolenia na pokolenia.
Nieznane są dzieje OSP w Wylatowie od momentu odzyskania Niepodległości do wybuchu II Wojny Światowej - w okresie II Rzeczypospolitej jak również w okresie okupacji hitlerowskiej oraz bezpośrednio po wojnie.


okres powojenny
Według relacji najstarszych (żyjących w 1994 r.) członków OSP Wylatowo z okresu przedwojennego ze sprzętu gaśniczego pozostała pompa ręczna na podwoziu do trakcji konnej przekazana innej jednostce OSP. Po Niemcach pozostała motopompa typu Metz wraz z osprzętem na przystosowanej do tego celu przyczepie ciągnionej do pożaru przez zaprzęg konny, następnie przez ciągnik a na końcu przez zakupiony wspólnym wysiłkiem członków OSP, mieszkańców okolicznych wsi jak też miejscowych władz samochód terenowy typu Dodge


29 grudnia 1957 r.
 Z tego roku istnieje obecnie najstarszy dokument dotyczący OSP w Wylatowie. Jest to protokół z Walnego Zebrania. Na zebraniu tym wybrano nowe władze OSPWylatowo: Czesław Żabierek (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Henryk Kasprzak (z-ca naczelnika), Henryk Kolarz (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)


29 marca 1959 r.
Na walnym zebraniu w świetlicy gromadzkiej wybrano Nowy Zarząd OSP: Michał Walkowski (prezes), Henryk Kos (komendant), Henryk Kasprzak (z-ca komendanta), Henryk Kolarz (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)


29 grudnia 1963 r.
Na zebraniu w szkole nr 1 obecnych było 43 druhów i 16 gości. Omawiano werbunek do OSP nowych, młodych ludzi, remont uszkodzonego samochodu oraz budowę remizy.


1966 r. 16 stycznia
OSP tego roku liczyła 52 członków czynnych, 32 wspierających i 10 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej (MDP). Zakupiono nową motopompę M 800, 11 ubrań ochronnych, 11 hełmów oraz 11 pasów bojowych. Strażacy posadzili 200 sztuk drzewek oraz pomagali przy budowie sali gimnastyczny w Szkole Podstawowej Wylatowo. Nowy zarząd OSP Wylatowo: Michał Walkowski (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Sylwester Chojnacki (z-ca naczelnika), Narcyz Boroński (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)


11 lutego 1967 r.
Na Walnym zebraniu 11 lutego zgłoszono zakup syreny alarmowej, mundurów dla MDP i butów gumowych. OSP przeznaczyła również pewną kwotę pieniędzy na budowę sali gimnastycznej i rozszerzenie życia kulturalnego w Wylatowie. Zarząd OSP Wylatowo: Bronisław Miężał (prezes), Henryk Kos (I wiceprezes, naczelnik), Stefan Chojnacki (II wiceprezes), Narcyz Boroński (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Roman Pokorski (gospodarz)


1970 r.
Zakupiono syrenę elektryczną, wieżę do syreny, 75 mb węży W-52, prostownik do ładowania akumulatorów. Jeden pożar gaszono na własnym terenie, a 3 na obszarze pomocy wzajemnej.


1971 r.
Zakupiono 40 mb węża W-75. Dwa pożary gaszono na obszarze pomocy wzajemnej. Przeszkolono w zakresie I stopnia 45 strażaków.


1972 r.
Walne zebranie za rok odbyło się 8 stycznia 1971. Wysunięto wnioski rozbudowy remizy, poprawienie syreny alarmowej. Zarząd OSP Wylatowo: Bronisław Miężał (prezes), Henryk Kos (I wiceprezes, naczelnik), Tadeusz Sibora (II wiceprezes), Antoni Biegemeier (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)


1973 r.
Ochotnicy wylatowscy m.in. posadzili 300 drzewek i wykonali czyny społeczne wartości 6,5 tyś zł*. Zarząd OSP Wylatowo: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Eugeniusz Kędzierski (z-ca naczelnika), Kazimierz Skonieczny (sekretarz), Bronisław Ostrowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz) W tym też roku OSP Wylatowo włączono w skład plutonu bojowego do specjalnych zadań przy gaszeniu dużych pożarów. * wartość pieniężna podawana wg ówczesnych lat


1974 r.
Zarząd OSP Wylatowo: Bronisław Miężał (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Antoni Biegemeier (sekretarz), Stefan ćwikliński (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)


Źródło:
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie spisane przez druha Stanisława Dzięcielaka, a materiały zebrał i opracował druh Piotr Dzięcielak.

comments powered by Disqus
Ostatnio dodane galerie zdjęć - wszystkie galerie zdjęć tutaj . . .
IX Dni Wylatowa
32 fot., 2018-08-16
Szopki Bożonarodzeniowe 2014
9 fot., 2015-01-06
Wylatowski kościół z lotu ptaka
8 fot., 2014-12-17
120-lecie OSP w Wylatowie
30 fot., 2014-08-30
110 lat OSP
67 fot., 2014-08-29
V Dni Wylatowa
37 fot., 2014-06-30
Oficjalna strona internetowa miejscowości Wylatowo.
Copyright © 2002-2020 www.wylatowo.pl, all rights reserved. Design by Maciej Drelak.

Wylatowski RSS