Historia OSP 1994 - 2002 r.

1994 r.
Walne zebranie podsumowujące rok 1993 odbyło się 30 stycznia. Stan jednostki liczył 72 członków. Poruszono sprawę przygotowania się na Uroczystość 100lecia działalności OSP w Wylatowie. Prezes Zarządu M i G ZOSP sfinansował wykonanie elewacji na obiektach OSP w "Domu Strażaka". Podjęto uchwałę o opodatkowaniu się każdego członka OSP celem ufundowania nowego sztandaru.
8 maja odbyły się uroczystości 100lecia działalności i istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie z udziałem władz administracyjnych UMiG Mogilno, władz wojewódzkich Straży Pożarnej w Bydgoszczy i OSP oraz jednostek OSP ościennych Gmin z pocztami sztandarowymi. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Edmund Napierała podczas uroczystej mszy świętej, a następnie odbyły się uroczystości na placu przed "Domem Strażaka". Płk Dąbrowski dokonał aktu nadania sztandaru Jednostce OSP Wylatowo. Odznaczeniem "Złoty Znak Związku" został odznaczony Prezes Zarządu M i G SOSP inż. Jan Pawlak. Złotymi medalami "Za zasługi dla Pożarnictwa" odznaczono druhów: Chojnacki Izydor, Kasprzak Henryk, Ostrowski Bronisław, Romuald Muszyński i Popowski Henryk.
24 lipca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie OSP Wylatowo, na którym przyjęto rezygnację z funkcji Naczelnika OSP druha Henryka Kosa i dokonanie wyboru na to stanowisko druha Tadeusza Stankowskiego.


1995 r.
22 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze. W miesiącu luty podjęto uchwałę na posiedzeniu Zarządu OSP o przekazaniu aktem darowizny sprzętu nagłaśniającego składającego się ze wzmacniacza i dwóch kolumn głośnikowych do Kościoła w Wylatowie.
W dniach 6-7 października umundurowani członkowie OSP wzięli udział w zabezpieczeniu przebiegu uroczystości nawiedzenia relikwii Św. Wojciecha. Przewóz relikwii z Powidza, pełnienie wart przy relikwiach w Kościele oraz pożegnalny przejazd do Mogilna.


1996 r.
 9-go stycznia i 14-go lutego odbyły się Posiedzenia OSP.
28 stycznia wybrano nowe Władze OSP Wylatowo Henryk Surówka (prezes), Tadeusz Stankowski (naczelnik), Bogdan Boroński (I wice prezes), Piotr Sosiński (II wice prezes), Wojciech Olejnik (z-ca naczelnika), Kazimierz Witkowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz) Stanisław Dzięcielak (sekretarz) Piotr Lange (Kronikarz)


1997 r.
26 stycznia zebranie sprawozdawcze. Stan osobowy to 76 członków. 21 kwietnia odbył się przegląd stanu technicznego i gotowości bojowej Jednostki OSP Wylatowo przeprowadzony przez komisję z Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.
23 listopada na wniosek Komendanta druha Jana Pawlaka na stanowisko kierowcy-konserwatora powołano druha Stanisława Dzięcielaka.


1998 r.
31.12.1997/01.01.1998 - Zabawa Sylwestrowa zorganizowana przez Zarząd OSP.
18 stycznia odbyło się tradycyjnie zebranie sprawozdawcze. Stan osobowy to 75 członków.
3 maja odbyły się Obchody "Dnia Strażaka". Podczas Mszy Św. poświęcono obraz patrona strażaków Św. Floriana, ufundowanego przez OSP a namalowanego przez artystę-plastyka Ryszarda Sobkowiaka z Mogilna.
25 maja inspekcja operacyjno-techniczna jednostki przez komisję Rejonowej Straży Pożarnej.


1999 r.
11 stycznia Posiedzenie Zarządu, a 24 stycznia zebranie sprawozdawcze.
8 marca rozpoczęcie prac remontowych i budowlanych przy rozbudowie i unowocześnianiu pomieszczeń kuchennych.
26 kwietnia inspekcja stanu technicznego sprzętu przeciwpożarowego.
16 maja Piknik strażacki.


2001 r.
Zebranie sprawozdawcze w miesiącu styczniu wyłoniło nowe władze OSP: Boroński Bogdan (prezes), Tadeusz Stankowski (naczelnik), Andrzej Stankowski (z-ca naczelnika), Kazimierz Witkowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz) Marek Dzięcielak (sekretarz)
Luty-marzec to przygotowania do wymiany podłogi w sali Domu Strażaka zdrewnianej na posadzkę-płytki ceramiczne z poparciem Burmistrza UMG Mogilno p. Stanisława Łaganowskiego w kwocie 10tyś. zł. + 2 tyś. docelowo.
Sierpień - rozpoczęcie prac przy remoncie sali Domu Strażaka. Pieniądze na remont pochodzą ze składek członków OSP, dotacji Zarządu MiG Mogiln. Piasek i żwir bezpłatnie dostarczyli z własnej żwirowni Konstanty Kulas i Wiesław Satory, transport zapewnił Jerzy Szpulecki. Wszystkie prace przy remoncie wykonują strażacy OSP.


2000 r.
23 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Wylatowo.
15 kwietnia przegląd stanu technicznego sprzętu OSP.
3 czerwca odbyły się Gminne Zawody Pożarnicze na stadionie sportowym w Gębicach. OSP Wylatowo kat. junior zajęła I miejsce i zapewniła udział w zawodach powiatowych. Drużyna seniorów zajęła na tych zawodach III miejsce.
17 czerwca - Powiatowe Zawody Pożarnicze w Strzelnie. Juniorzy OSP Wylatowo wywalczyli I miejsce!!! Skład drużyny zwycięskiej: Szpulecki Sławomir, Kierejewski Mariusz, Grzegorek Mariusz, Świderski Krzysztof, Pachała Hubert, Lange Łukasz, Graniczny Rafał i jako mechanik w składzie był Stankowski Tadeusz.
W miesiącu grudniu odbyła się już kolejna akcja sprzedaży kalendarzy.


2002 r.
27 stycznia - zebranie sprawozdawcze.
Luty, marzec, kwiecień to kolejne prace remontowo-modernizacyjne w magazynku i salce szkoleniowej.
Kwiecień przyniósł również zmianę na stanowisku operatora-kierowcy, został druh Eugeniusz Kędzierski.
4 maja to obchody "Dni Strażaka". O godzinie 18:00 uroczysta msza w naszym Kościele Parafialnym z udziałem strażaków umundurowanych wraz z pocztem sztandarowym. A o godzinie 19:00 spotkanie połączone ze wspólną kolacją w "Domu Strażaka".


Źródło:
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie spisane przez druha Stanisława Dzięcielaka, a materiały zebrał i opracował druh Piotr Dzięcielak.

comments powered by Disqus
Ostatnio dodane galerie zdjęć - wszystkie galerie zdjęć tutaj . . .
IX Dni Wylatowa
32 fot., 2018-08-16
Szopki Bożonarodzeniowe 2014
9 fot., 2015-01-06
Wylatowski kościół z lotu ptaka
8 fot., 2014-12-17
120-lecie OSP w Wylatowie
30 fot., 2014-08-30
110 lat OSP
67 fot., 2014-08-29
V Dni Wylatowa
37 fot., 2014-06-30
Oficjalna strona internetowa miejscowości Wylatowo.
Copyright © 2002-2020 www.wylatowo.pl, all rights reserved. Design by Maciej Drelak.

Wylatowski RSS