Historia OSP 1977 - 1993 r.

1977 r.
26 lutego odbyło się Walne Zebranie na którym poruszono kwestię bieżącego remontu remizy, zakupu 20 mundurów, budowy toru przeszkód do ćwiczeń.
Zarząd OSP Wylatowo: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Maciej Rachuj (z-ca naczelnika), Bronisław Ostrowski (sekretarz), Kazimierz Skonieczny (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)
OSP liczyła wówczas 52 członków czynnych i 20 wspierających. Z podziału bojowego został wycofany stary wóz i otrzymano nowy typu Żuk. Straż posiadała 2 motopompy, elektryczną i ręczną syrenę i otrzymała dużą liczbę nowych węży i 10 mundurów ochronnych. Brak był natomiast mundurów wyjściowych.
W roku tym OSP brała udział tylko w jednej akcji gaśniczej na sąsiednim terenie.
Skutkiem działań nowego Zarządu OSP pod kierownictwem Bogdana Borońskiego ruszyła budowa nowego obiektu mającego być "Domem Strażaka" i remiza z prawdziwego zdarzenia.


1978 r.
21 stycznia Walne Zebranie. Istniejąca remiza nie nadawała się do użytku i była nieodpowiednia przy ówczesnym wyposażeniu jednostki. Wystąpiono z wnioskiem do Naczelnika Miasta i Gminy Mogilno o rozbudowę, względnie budowę nowej strażnicy na miarę potrzeb jednostki typu "S". Wniosek został zaakceptowany.
Z okazji 22 lipca oddano do użytku świetlicę, której gospodarzem był Naczelnik MiG.


1979 r.
Zebranie Zarządu 8 maja w sprawie obchodów "Dni Strażaka". Omówiono rejonowe zawody pożarnicze w Mogilnie, na których OSP Wylatowo zajęło III miejsce. Przygotowania do budowy, zgromadzenie materiałów i zaplanowanie na 1sierpnia kopania fundamentów.


1980 r.
18 kwietnia przegląd operacyjno-techniczny przez KWSP w Bydgoszczy i Kom. Rej. SP Mogilno. Na 600 możliwych punktów, OSP Wylatowo zdobyła 521 i ocenę bardzo dobrą.
Trwa rozbudowa remizy i zakończenie I etapu budowy 21 lipca, kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie "Domu Strażaka". Nie udało się ukończyć w 1980 roku budowy remizy.


1981 r.
Zmiany w Zarządzie OSP na stanowisku z-cy naczelnika - został Lech Galus. Nie odnotowano żadnego pożaru, było dużo za to akcji z usuwaniem wody z zalanych piwnic i studni.


1982 r.
Walne Zebranie 13 lutego. Stan jednostki to: czynni - 51, wspierający - 40 i 10 MDP.
Gaszono dwa pożary na terenie własnym i 6 na terenie pomocy wzajemnej. Dwa razy usuwano wodę z piwnic. Drugie Walne zebranie 12 grudnia.


1983 r.
Zakupiono sprzęt nagłaśniający dla wyposażenia świetlicy.
Strażacy brali udział m.in. w takich akcjach bojowych jak: 28 stycznia - pożar obory w Rudkach, 13 lipca - pożar obory RSP Lubiń w Szydłówku, 12 sierpnia - pożar słomy na polu w Zieleniu.
OSP Wylatowo zajęła I miejsce w gminie we współzawodnictwie.


1984 r.
OSP Wylatowo obchodziła 90-lecie istnienia. W trakcie uroczystości przypomniano bogatą historię jubilatki. Największy rozkwit jednostki przypada na okres po II wojnie światowej. W roku 1978 w czynie społecznym wybudowano strażnicę, która jest zaliczana do najładniejszych w Bydgoskiem. Mieszkańcy Wylatowa i okolicznych wsi ufundowali strażakom sztandar. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia.
Walne zebranie 16 grudnia.


1985 r.
OSP Wylatowo obchodziła 90-lecie istnienia. W trakcie uroczystości przypomniano bogatą historię jubilatki. Największy rozkwit jednostki przypada na okres o II wojnie światowej. W roku 1978 w czynie społecznym wybudowano strażnicę, która jest zaliczana do najładniejszych w Bydgoskiem. Mieszkańcy Wylatowa i okolicznych wsi ufundowali strażakom sztandar.
Walne zebranie 15 grudnia.


1986 r.
17 września odbyła się inspekcja operacyjno-techniczna z Kom. Rej. w Mogilnie. 31 sierpnia OSP brała udział w gaszeniu pożaru w owczarni w Wydartowie. 20 września natomiast odbyły się ćwiczenia w naszym Kościele Parafialnym. 19 listopada udział naszych Strażaków w gaszeniu pożaru chlewni w Marcinkowie gdzie spłonęło 276 sztuk trzody, w drodze do akcji wypadkowi uległ samochód OSP Strzelno.


1987 r.
Walne zebranie odbyło się 4 stycznia. Skład zarządu OSP: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Tadeusz Stankowski (z-ca naczelnika), Henryk Surówka (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)
Podczas inspekcji operacyjno-technicznej OSP Wylatowo zdobywa 1100 pkt. na 1100 pkt. możliwych! OSP liczy 53 druhów czynnych, 25 wspierających i 10 MDP.
Gaszono jeden pożar na swoim terenie i jedenaście na terenie pomocy wzajemnej.


1988 r.
18 marca inspekcja operacyjno-techniczna i ponownie OSP uzyskała maksymalną ilość punktów 1100.
Udział w akcjach bojowych: 10 stycznia - pożar w owczarni Wydartowo, 20 stycznia - pożar budynku gospodarczego w Zieleniu. 26 sierpnia - pożar stodoły w Chabsku, 5 września - pożar stodoły w Janowie k/Padniewa, 25 grudnia - pożar domu mieszkalnego, ul. Długa w Trzemesznie


1989 r.
7 luty - przygotowania do przeglądu jednostki OSP i realizacja inwestycji budowy magazynu.
29 grudnia odbyła się realizacja rozprowadzania kalendarzy strażackich.
Akcje ratowniczo-gaśnicze: 13 stycznia - pożar baraku Mebli Spółdzielni Pracy w Mogilnie, 23 maja - ćwieczenia w krochmalnie w Trzemesznie, 29 lipca - pożar na pniu w Wasielewku.
2 września udział w obchodach 100lecia OSP Trzemeszno.


1990 r.
Walne zebranie podsumowujące rok 1989 odbyło się 7 stycznia. Owego dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Wylatowie liczyła 81 członków czynnych, 17 wspierających i 4 z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP).
OSP wygłosiła 8 pogadanek w szkołach i 4 na zebraniach oraz brała udział w 11akcjach gaśniczych.


1991 r.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 15 stycznia i wybrano następujący nowy Zarząd: Bogdan Boroński (prezes), Henryk Kos (naczelnik), Tadeusz Stankowski (z-ca naczelnika), Stanisław Dzięcielak (sekretarz), Bronisław Ostrowski (skarbnik), Daniel Roszak (gospodarz)
W dniu walnego zebrania OSP liczyła 60 członków czynnych, 17 wspierających i 4 MDP.
30 kwietnia - organizacja Dni Ochrony Przeciw Pożarowej, 26 czerwca - zjazd Miejsko-Gminny w Domu Strażaka w Wylatowie


1992 r.
26 stycznia odbyło się walne zebranie podsumowujące rok 1991 rok.
3 maja - uroczyste posiedzenie Zarządu OSP z udziałem Prezesa Zarządu M i G inż. Jana Pawlaka. Odznaczono medalami za "zasługi dla pożarnictwa" druhów: Stanisława Dzięcielaka, Andrzeja Jaskulskiego, Piotra Sosińskiego, Wojciecha Olejnika, Henryka Surówkę i Daniela Roszaka.
Akcje bojowe: 2 lipca pożar parownika w Targownicy, 10 sierpnia pożar lasu koło Kuśnierza, 27 listopada pożar chlewni w Lubiniu RSP.


1993 r.
Walne zebranie - 31 stycznia. OSP liczyła 62 członków. Straż nasza wzbogaciła się o nowe węże "W-5", "W-52". Tego też dnia Prezes M i G ZOSP w Mogilnie druh Jan Pawlak wręczył Prezesowi OSP Wylatowo druhowi Bogdanowi Borońskiemu, Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o zarejestrowaniu OSP Wylatowo jako "Stowarzyszenia" i wpisaniu do rejestru stowarzyszeń R.P.
16 marca podjęcie decyzji i dokonanie zmiany na stanowisku kierowcy konserwatora OSP z funkcji tej ze względu na stan zdrowia zrezygnował druh Romuald Muszyński. 15 maja zajęcie I miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych przez MDP i II miejsca przez drużynę seniorów OSP.


Źródło:
Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Wylatowie spisane przez druha Stanisława Dzięcielaka, a materiały zebrał i opracował druh Piotr Dzięcielak.

comments powered by Disqus
Ostatnio dodane galerie zdjęć - wszystkie galerie zdjęć tutaj . . .
IX Dni Wylatowa
32 fot., 2018-08-16
Szopki Bożonarodzeniowe 2014
9 fot., 2015-01-06
Wylatowski kościół z lotu ptaka
8 fot., 2014-12-17
120-lecie OSP w Wylatowie
30 fot., 2014-08-30
110 lat OSP
67 fot., 2014-08-29
V Dni Wylatowa
37 fot., 2014-06-30
Oficjalna strona internetowa miejscowości Wylatowo.
Copyright © 2002-2020 www.wylatowo.pl, all rights reserved. Design by Maciej Drelak.

Wylatowski RSS